הנוסחה לחישוב שטח המשולש כמו במקבילית גם הבנייה של נוסחת שטח המשולש נשענת על בניית מלבן המתאים למשולש . בשלב הראשון לכל משולש בונים מלבן מתאים כך : - בונים גובה במשולש : גובה זה מחלק את המשולש לשני משולשים ישרי - זווית : משולש א ומשולש ב . - מכפילים כל אחד מהמשולשים א ו - ב ויוצרים מלבן : - מחשבים את שטח המלבן שנוצר . - שטח המשולש שווה למחצית שטח המלבן ( שנוצר מהכפלת המשולשים ) . נסמן כך : שטח המלבן שנוצר מהכפלתו של משולש א S - שטח המלבן שנוצר מהכפלתו של משולש ב S - חצי שטח המלבן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית