קשר בין סימטרייה שיקופית לבין סימטרייה סיבובית של מרובעים אפשר להוכיח שאם למרובע יש שני קווי סימטרייה , אז למרובע יש סימטרייה סיבובית . נקודת המפגש של קווי הסימטרייה היא מרכז הסימטרייה . מרובעים שיש להם שני קווי סימטרייה ומעלה יש להם אפוא גם סימטרייה סיבובית . דוגמאות : למעוין ולמלבן יש שני קווי סימטרייה וסימטרייה סיבובית בדרגה . 2 לריבוע יש ארבעה קווי סימטרייה וסימטרייה סיבובית בדרגה . 4 לפניכם טבלה מסכמת של תכונות סימטרייה במרובעים . הערה : התכונות המצוינות בטבלה הן התכונות המינימליות שיש לכל מרובע מן הסוג האמור . למשל : בשורה המתארת את תכונות הסימטרייה של המלבן מצוינות תכונות סימטרייה מינימליות שיש לכל מלבן . במילים אחרות : אלה תכונות שיש למלבן שאינו מיוחד . כאשר המלבן מיוחד ( למשל ריבוע ) - ייתכנו בו תכונות נוספות . . 10 בניית מרובעים ממשולשים לפני שנתאר את האפשרויות של בניית מרובעים ממשולשים , נחקור אילו משולשים יכולים להתקבל כאשר אלכסון פנימי מחלק מרובעים מסוגים שונים . במרובעים שאינם מיוחדים וגם בטרפזים מתקבלים שני משולשים שאינם חופפים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית