מרובעים 3 ריצופים 37 גובה 47 שטחים 59 מבדקים 73 סרגל גובה ¸ במארז האבזרים - כיתה ה˛ רצועות לבניית מצולעים ( משנים קודמות או ברכישה נפרדת ) דפי גיזרה ( בסוף החוברת לתלמיד ) החוברת לתלמיד וכן כל דפי הנספחים נמצאים באתר האינטרנט : מתאים גם לסדרות " שבילים " ו " ועוד אחת החדשה" פרקי הגאומטרייה מותאמים לתכנית הלימודים החדשה . חלק מהפרקים נכתבו בידי צוות המתמטיקה במרכז לטכנולוגיה חינוכית ) מטח ( , וחלק מהפרקים עובדו על בסיס פרקים מהסדרות " אחת , שתיים ו ... שלוש " , ו " עוד אחת" שנכתבו בשיתוף עם צוות המתמטיקה של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך התרבות והספורט ) ת " ל ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית