יסודי לכיתה ה מדריך למורה מתאים גם לסדרות " שבילים " ו "עוד אחת החדשה"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית