עמ ' 83 למעלה – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : זולט קלוגר עמ ' 83 למטה – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : פרנק שרשל עמ ' 85 למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : פר י כה עמ ' 85 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : דוד אלד עמ ' 86 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 86 למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : אבי אוחיו עמ ' 86 אמצע 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 0 87 מרכז ההסברה , מדינת ישראל . עיצוב : סטודיו מירה קידר . באדיבות סטודיו מירה קידר 89 ימ י למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 89 ימ י למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 89 שמאל למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . צילו × : אבי אוחיו עמ ' 89 אמצע למטה – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית