האנשים והמוסדות שעומדים בראש המדינה ומנהלים אותה הם מוסדות השלטון של המדינה . האזרחים בוחרים את האנשים שינהלו את המדינה , והאנשים שנבחרו צריכים לפעל למען כל האזרחים ולטובתם . אם רב האזרחים אינם מרצים מהשלטון שבחרו הם יכולים להחליף אותו בבחירות הבאות . מה הם מוסדות השלטון במדינת ישראל ? מה התפקידים שלהם ? הכנסת הכנסת היא בית המחוקקים של המדינה . לפי החק כל 4 שנים נערכות בחירות לכנסת . בכנסת יש 120 חברי כנסת , ותפקידם הוא לחוקק את החקים עבור אזרחי המדינה . חברי הכנסת מיצגים את אזרחי המדינה , ולכן יש ביניהם אנשים שונים מקבוצות שונות : יש חברות כנסת ויש חברי כנסת ; יש חברי כנסת יהודים ויש חברי כנסת ערבים ודרוזים ; יש חברי כנסת צעירים ויש חברי כנסת מבגרים ; יש חברי כנסת מכל אזורי הארץ ; יש חברי כנסת שהם אזרחים ותיקים במדינה ויש ביניהם עולים חדשים . מענין על איזו הצעת חק דנים עכשו בכנסת . הכנסת פועלת בנושאים שונים באמצעות ועדות . למשל : ועדת החנוך , ועדת העליה . לעתים מתכנסים כל חברי הכנסת ביחד במליאת הכנסת , ואז הם דנים בנושאים שונים ועורכים הצבעה בנוגע לחקים שהצעו . הכנסת נקראת גם הרשות המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית