ספורי התנ " ך מתארים את החיים של עם ישראל בארץ ישראל בתקופות שונות . למשל : בתקופת התורה , בימי האבות והאמהות ; בימי דוד המלך ובימי שלמה המלך , שבנה את בית המקדש . כאשר הארץ נכבשה על ידי זרים , הכל השתנה : היהודים גרשו מהארץ והיו צריכים לגור בגלות , בארצות אחרות מחוץ לארץ ישראל . היהודים חיו בגולה כמעט 2 , 000 שנה , אבל במשך כל אותה תקופה הם לא שכחו את ארץ ישראל . הם התגעגעו אליה והתפללו לשוב אליה . במשך כל אותן שנים מעט יהודים המשיכו לגור בארץ ישראל . פותחים חלון געגועים לירושלים במשך כל השנים בגולה שאפו יהודים לזכות ולעלות לירושלים . הם התפללו תמיד לכוון ירושלים ( וכך עושים גם היום ) . בעבר בית המקדש היה בירושלים , ויהודים היו עולים לרגל לבית המקדש שלוש פעמים בשנה . הם חגגו שם את חג הסכות , את חג הפסח ואת חג השבועות . בית המקדש השני חרב לפני הרבה שנים , ומאז לא היה ליהודים מקום לעלות אליו ולחגג ביחד את החגים האלה . מבית המקדש שחרב נשאר רק חלק מהחומה שלו וזהו הכתל המערבי . כיום יהודים מהארץ ומהעולם באים לכתל המערבי ומתפללים לידו . בירושלים נמצאים גם אתרים מקדשים לבני דתות אחרות - לנוצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית