בהרים כבר השמש מלהטת ובעמק עוד נוצץ הטל אנו אוהבים אותך , מולדת בשמחה בשיר ובעמל ... מתוך השיר שיר בוקר מאת נתן אלתרמן השיר הזה הוא על המולדת שלנו , ישראל . מולדת היא המקום שבו אדם נולד , או שבו נולדו אבותיו , או המקום שהוא מרגיש שיך אליו , שהוא ביתו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית