האם אתם יודעים כמה שנים קים בית הספר שלכם ? האם אתם יודעים כיצד הוא השתנה מאז שהוא הוקם ? אצלנו הקימו חדר מחשבים . ואצלנו בנו עוד שלוש כתות ויש הרבה תלמידים חדשים . בסביבה שלנו קורים שנויים כל הזמן . בודאי גם אתם נתקלתם בכמה מן השנויים האלה : אתם מתבוננים סביב - והנה אביב . פתאום רואים עצים מלבלבים ופרחים פורחים . אתם קמים בבקר לאחר לילה של רוח חזקה וגשם שוטף , ברקים ורעמים ורואים ש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית