המקומות הצבוריים שיכים לכלנו , וכלנו רוצים להנות מהם ולהשתמש בהם . לכן צריך לשמר עליהם ולדעת איך להתנהג בהם . לפעמים יש שלטים שעוזרים לנו , למשל : ככה זה בעברית רשות היחיד ורשות הרבים חז " ל ( חכמינו זכרונם לברכה ) השתמשו במשג רשות היחיד כדי לתאר מקום השיך לאדם פרטי ; ובמשג רשות הרבים כדי לתאר מקום צבורי . אנחנו יכולים לבחר איך להתנהג במקומות צבוריים , ואיך להתנהג עם רכוש הצבור . כל בחירה שלנו משפיעה על צורת המקומות האלה וקובעת אם יהיה נעים להשתמש בהם או לא . לא אוכל לקבל ספר קרוע , תצטרכי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית