בתים , אנשים ופריחה של אביב איש עם קסדה מתקן את הכביש שני כלבלבים משחקים בגנה על הספסל יושבים אם ובנה זו הסביבה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית