במשפחה שלנו אסור להרביץ ! בחבורה שלנו כשמשחקים דמקה מתר " לאכל " אחורנית . בכתה שלנו כל שבוע יש שני תורנים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית