את מי צריך לכבד ? את כלם . את החזק ואת החלש , את הצעיר ואת הזקן , את הבריא ואת החולה והמגבל , את היהודי ואת הערבי , את עצמנו , את מי שדומה לנו ואת מי ששונה מאתנו - את כלם צריך לכבד כי כלם בני אדם . רק אם פועלים כך אפשר לחיות יחד בחברה ולעשות דברים משתפים . הלל הזקן , אחד מחכמינו זכרונם לברכה ( חז " ל ) , אמר : " מה ששנוא עליך - אל תעשה לחברך " ( מסכת אבות ) . כלומר : אל תעשה לחברך מה שלא היית רוצה שיעשו לך . הכלל הזה יכול לעזר לנו לבנות חברה שבה מתיחסים בכבוד זה אל זה . פותחים חלון סובלנות - כבוד לדעות של אחרים בכל מקום שבו נמצאים אנשים ביחד , יש דעות שונות . לא כלם חושבים ומתנהגים אותו הדבר . לא כלם חיבים להסכים זה עם זה , אך חשוב להתיחס בכבוד גם כלפי מי שלא מסכימים אתו . צריך לגלות סובלנות , כלומר להכיר בזכות של אדם אחר לדעה אחרת או להתנהגות אחרת . כשאנחנו מתוכחים עם מישהו שדעתו שונה מדעתנו , צריך להקשיב לו ולנסות להבין את הכונה שלו . זה תנאי ראשון לשיחה טובה . אחרי שהוא מסים את דבריו אפשר לענות לו - להסכים אתו או להתנגד לו . נושאים לשיחה באיורים שבעמוד הקודם מתארים מצבים שבהם לא נות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית