לעתים קבוצה שאנחנו שיכים אליה היא חלק מקבוצה גדולה יותר . למשל , ילדי הכתה הם חלק מילדי בית הספר ; תושבי הישוב הם חלק מתושבי המדינה , ותושבי המדינה הם חלק מתושבי העולם כלו . התרשים שלפניכם נקרא מעגלי שיכות - מהקרוב לרחוק . ככל שהמעגל גדול יותר הוא מתאר קבוצה גדולה יותר . לקבוצה גדולה של אנשים קוראים חברה . לא תמיד כל האנשים בחברה מכירים זה את זה , אבל לכלם יש משהו משתף , מטרות משתפות . למשל , לא כל תושבי ישראל מכירים זה את זה , אבל הבית של כלם הוא בישראל , ולכאן הם מרגישים שיכים . פעיליות בחוברת - עמוד . 23 אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט http : // www . cet . ac . il / moledet  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית