כל אחד שיך לכמה קבוצות . למשל , אנחנו יכולים להיות שיכים גם לקבוצת המשפחה , גם לקבוצת הכתה , גם לקבוצת החוג וגם לקבוצת קהלת בית הכנסת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית