גדולים וקטנים , בנות ובנים , אחים , שכנים וחברים , לחיות ביחד זה לא תמיד קל איך עושים את זה בכלל ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית