יחידה : 1 לחיות יחד בחברה 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 1 ביחד וגם לחוד 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 2 בקבוצה עושים דברים ביחד 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לקבוצה יש יתרונות 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לפעמים קשה לחיות בקבוצה 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 3 אנחנו שיכים לקבוצות שונות 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תפקידים בקבוצה 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שיכות לקבוצה - מהקרוב לרחוק 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 4 בקבוצה ובחברה יש זכיות וחובות 20 . . . . . . . . . . . . . . . . הזכות לחיים ולשלמות הגוף 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הזכות לכבוד 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הזכות לשויון 26 . . . . . . . ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית