לחיות יחד בישראל ספר למוד במולדת , חברה ואזרחות אופירה גל שירה גודמן נכתב על פי תוכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים - דתיים ניהול , פיתוח וכתיבה : אופירה גל פיתוח וכתיבה : שירה גודמן השתתפה בפיתוח ובכתיבה : אביטל דרורי עריכה : חיה יצחקי גיבוש התוכנית : דבורה אמיר , שירה גודמן , אופירה גל , אביטל דרורי , שלמה זיס , נעמי לימור , מרים פוזנר , צביה פיין , אסתר רפ ייעוץ מדעי : פרופ ' אריה שחר - האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ ' מרדכי קרמניצר - האוניברסיטה העברית בירושלים , המכון הישראלי לדמוקרטיה ד " ר ראסם חמייסי - אוניברסיטת חיפה ד " ר אביעד הכהן - מכללת " שערי צדק " , האוניברסיטה העברית בירושלים ייעוץ מדעי ודידקטי : אסתר רפ ייעוץ בנושאים היסטוריים : קציעה טביביאן ייעוץ בנושא מגדר : נטע פילוסוף קראו והעירו : ציפי קופל , צביה פיין תחקיר תמונות : דבורה גרודה , רחל לאופר טיפול בזכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה עיצוב גרפי : ניצן - שמיר - מעצבים איור : מירל גולדנברג אתר אינטרנט : בילי סביר , אופירה גל עיצוב האתר : רוע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית