דוד בן - גוריון , ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל , וזכריה , עולה מתימן יהודים יקרים , זכינו שבדורנו קמה מדינת ישראל . לא נשכח כי ירושלים היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ומן העם היהודי ! כבוד ראש הממשלה , אני כל כך נרגש , אין לי מלים להודות לך . שנים רבות התפללנו וקוינו לעלות לארץ ישראל ולירושלים , והנה זה קורה . אדון זכריה , יהודים מכל העולם יוכלו עתה לעלות לארץ ישראל ולירושלים . ירושלים היא לב - לבה של מדינת ישראל , בירת הנצח של ישראל ! אשרינו שזכינו לעלות לישראל ! כעת יוכלו ילדינו לגדל בארץ , ונוכל לעלות בכל עת לירושלים !  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר