תרבות המחלקת מי היה יצחק רבין ? ראשית דרכו יצחק רבין נולד בשנת 1922 בירושלים . בנעוריו , למד בבית הספר החקלאי " כדורי " בגליל התחתון . הימים היו ימי שלטון המנדט הבריטי בארץ , טרם קום המדינה , ועוד במהלך למודיו התגיס רבין לארגון " ההגנה " , שהגן על יהודי הארץ . בפלמ "ח רבין הפך ללוחם ולמפקד בארגון הפלמ "ח והשתתף במבצעים רבים . במלחמת העצמאות , שפרצה מיד עם קום המדינה , סבלו העוברים בדרך לירושלים ממתקפות מצד ערביי הסביבה . רבין פקד על הכוחות שנשאו בתפקיד ההגנה על הדרך לירושלים . בשרות צה "ל רבין שרת בצה " ל במשך 20 שנה ומלא תפקידים בכירים . בשנת 1967 הוא כהן ( = שמש ) בתפקיד הרמטכ " ל . הוא עמד בראש הצבא במלחמת ששת הימים והוביל לנצחונה של מדינת ישראל במלחמה .  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר