4 החבר הטוב 5 דרך ארץ וסובלנות 6 נצר לשונך מרע 7 שונות 8 ריב ופיוס 9 קנאה ותחרות 10 אמת ואמון 11 נתינה 12 אחריות 13 מנהיגות 14 ספר האגדה דף חזרה - פתגמים ואמרות  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר