בשער המפתחות לעולם האגדה חז "ל חכמינו זכרם לברכה - חיו לפני כאלפים שנה ולמדו את העם תורה , הלכות ( חקים ) ואגדות . אגדות חז "ל ספורים , משלים , פתגמים ואמרות חכמה שלמדו חז " ל , ודרכם למדו ומלמדים אותנו עד היום נושאים ומסרים שונים . חברותא למידה עם חבר או עם חברים - דרך למידה זו התחילה כבר בתקופת חז " ל . התאימו לכל משג איור שמתאים לו :  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר