לכתה ג' ספר למוד במקצוע תרבות יהודית - ישראלית לפי תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית - ישראלית מפתחות שבין אדם לחברו ספר למוד במקצוע תרבות יהודית - ישראלית  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר