הסביבה " לשון לתיכון " מיועדת להוראת הלשון בדרך חדשנית , מרתקת וחווייתית . הסביבה כוללת נושאי לימוד ותרגול בהתאם לארגון הלמידה החדש : הבעה הבנה , תחביר , מערכת הצורות ) פועל ושם עצם ( ותקינות . התכנים מותאמים להעמקה בתחום התחביר ולהעמקה בתחום הצורות . הסביבה כוללת יחידות דיגיטליות וחוברות תרגול מלוות . הסביבה הדיגיטלית בנויה מרצף שיעורים דיגיטליים הפרוסים לאורך כל השנה , והחוברות המלוות מכילות תרגול רב בכל נושאי הלימוד . החוברות מאפשרות לתלמידים לתרגל בכתב במהלך השיעור ובלמידה בבית . החוברת מכילה תרגילים מגוונים בנושאים : הבנה והבעה ) בדגש על כתיבת טיעון ( , צורות , תחביר ותקינות , לנבחנים בבחינת הבגרות בתחום העמקה תחביר . צוות הפיתוח של " לשון לתיכון " כולל מורות ללשון בעלות ניסיון של שנים רבות בהגשה לבגרות , אנשי אקדמיה , עורכים לשוניים , מומחים בתחום הטכנולוגיה ומעצבים גרפיים . תרגיל 1 בחרו את הצורה הנכונה של מילות היחס וכתבו את המספרים במילים . נקדו את אותיות השימוש . . 1 המורה אמרה לתלמידיה : " עליכם לחזור על נטיית מילות היחס ! פתרו את 3 התרגילים המופיעים בחוברת " . . 2 ביקשתי מ כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית