תרגיל 1 לפניכם חמישה משפטים . המירו את המשפטים הפעילים במשפטים סבילים , ולהפך . . 1 הלקוח יפוצה על ידי חברת הביטוח . . 2 הפרויקט אושר על ידי מנהל העבודה . . 3 נציג הבוגרים נשא בטקס הסיום נאום נרגש . . 4 בסוף שנת הלימודים המחנכות נתנו תעודות סיום לתלמידים . . 5 במבצע ההתרמה נאספו על ידי המתנדבים אלפי חבילות לנזקקים . תרגיל 2 לפניכם חמישה זוגות משפטים . המירו כל זוג במשפט אחד פשוט על ידי הוספת תיאור בהתאם לסוג התיאור המבוקש בכל סעיף . . 1 א . הנסיעה בתל אביב ובסביבותיה תיארך זמן קצר יותר . ב . עבודות הרכבת הקלה תסתיימנה בשנת . 2021 ( תיאור זמן ) . 2 א . צפויה תגובה של המשטרה נגד הפשע ברחובות . ב . הפשע ברחובות מתגבר . ( תיאור תנאי ) . 3 א . הטמפרטורות יעלו בסוף השבוע . ב . המזגנים יפעלו ללא הפסקה . ( תיאור סיבה ) . 4 א . המצילים עובדים שעות ארוכות בחופי הרחצה . ב . המצילים מסורים לעבודתם . ( תיאור אופן ) . 5 א . השנה נרשמו מקרי טביעה רבים בחופי הארץ . ב . שעות העבודה של המצילים לא הוארכו . ( תיאור ויתור ) תרגיל 3 לפניכם ארבעה זוגות משפטים . המירו כל אחד מן הזוגות במשפט פשוט אחד בעל תמורה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית