תרגיל 1 לפניכם רשימות של שמות . הקיפו שם בכל רשימה לפי ההנחיה . . 1 הקיפו את השם שלא נוצר בדרך של הלחם בסיסים . ק וֹ לנ וֹ ע ֲ אמר גּ ן חיזר תּ קליטן . 2 הקיפו את השם שהצורן הסופי שלו נושא משמעות זהה למשמעות הצורן הסופי בשם שׁ ע וֹ ן . סרט וֹ ן ירח וֹ ן סביב וֹ ן מט בּ ח וֹ ן . 3 הקיפו את השם ששווה במשקלו לשם צ יּ ר . דּיּ לת כּ ל כּ לה צ מּ רת צ יּוּ ר . 4 הקיפו את השם השונה בדרך תצורתו . פּ סנ תּ רן ח פּ ז וֹ ן ח שׁ מ לּ אי ק בּוּ צניק . 5 הקיפו את השם שנוצר באותה דרך תצורה של השם י מּ אי . מ וּ זיקה בּ נקט גּ יטריסט סט וּ דנט . 6 הקיפו את השם השונה מבחינת המשמעות . סדרן ס פּ ר זריז פּ קיד תרגיל 2 לפניכם קטע קצר העוסק במסכות , ובו שמות מודגשים . קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו . מסכה היא חפץ המכסה חלק מהפנים או את כל הפנים , ולעתים אף את הראש כולו . המסכה משמשת כסימן לאפיון דמות באירועים קה לּ ת יּים , כגון טקסים דּ ת יּ ים בתרבויות שונות . המסכה העתיקה ביותר בעולם נמצאה בארץ ישראל , והיא מתוארכת לאלף השביעי לפני ה סּ פירה . היא ככל הנראה שימשה כחפץ פֻּ לחני . מסכה זו שמורה בּ מ ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית