תרגיל 1 . 1 לפניכם רשימת שמות שנוצרו מראשי תיבות . ציינו את המילים שמהן נגזרו ראשי התיבות . . 1 מנכ "ל . 2 בג "ץ . 3 רמב "ם . 4 סופ״ש . 5 מע״מ . 6 מו״ל . 7 לו״ז . 8 ממ״ד . 2 לפניכם שלושה שמות משפחה : משפחת כ " ץ , משפחת סג " ל , משפחת בלו " ך . ציינו את דרך התצורה של שמות המשפחה . . 3 לפניכם שלושה שמות מן העגה הצבאית : מ דּ " ס ( מדריך ספורט ) , מ גּ " ד ( מפקד גדוד ) , מ שּׁ " ק ( מפקד שאינו קצין ) . א . ציינו על פי איזה משקל מנוקדים השמות שלעיל . ב . הסבירו מדוע השמות מנוקדים על פי משקל זה . ג . ציינו שם נוסף שנוצר באותה דרך תצורה ובאותו משקל של שלושת השמות שברשימה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית