תרגיל 1 . 1 לפניכם שמות שנוצרו בדרך של הלחם בסיסים . ציינו את המילים שמהן כל שם מורכב . . 1 האם תוכל להלוות לי שׁ נקל ? . 2 התקשרו ל טּ למסר לקבלת מידע נוסף . . 3 נסענו לטיול בּ מיני בּוּ ס . . 4 ער פּ יח ירד על העיר . . 5 השתתפנו בטורניר כּדּוּ רעף . . 6 באגם שטים בּ רוזים . . 7 הילדה חיברה חמ שׁ יר . . 8 שתינו קפה חם מה שּׁ מרח ֹם . . 9 ביקרנו בּ חי בּ ר . . 10 מה מּ צ פּוֹ ר נשקף נוף עוצר נשימה . . 2 לפניכם משפט : נסענו בקטנוע לחנות כלי החרסינה החדשה . העתיקו מן המשפט שני שמות שנוצרו בדרך של הלחם בסיסים ופרקו כל שם לשתי המילים המרכיבות אותו . תרגיל 2 . 1 לפניכם שני שמות : ר כּ בת , ר כּ בל . א . ציינו את דרך התצורה של כל שם . ב . הביאו דוגמות משלכם לשמות שנוצרו בדרכי התצורה שציינתם . . 2 לפניכם רשימת שמות : בּ ה ֳרים , מא מּ ן , אלח וּ ט , מיקר וֹ גל , מ שׁ קפת , מג דּלּוֹ ר , שׁוֹ פט , מתאגרף , ס וּפּ רמרקט א . מיינו את השמות לפי דרך התצורה : שורש ומשקל או הלחם בסיסים . ב . פרקו כל שם שנוצרו בדרך של הלחם בסיסים לשתי המילים המרכיבות אותו . . 3 לפניכם רשימות של שמות . הקיפו את השם הש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית