תרגיל 1 . 1 לפניכם שמות שנוצרו בדרך תצורה של שורש ומשקל . מזללה התרעה מחילה זמזום פּ רנסה ס פּ ר כּ ל כּ ל תּ ר ּ וגם מ שׁתּ לה מנזר מפרץ רקדן א . מיינו את השמות לפי המשמעות . ציינו את המשמעות המשותפת לכל קבוצה . ב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית