תרגיל 1 לפניכם משפטים , ובהם שמות פעולה מודגשים . . 1 המכבייה היא תחרות ספורט המתקיימת מדי ארבע שנים בישראל בּ ה שׁתּתּ פ וּ ת ספורטאים יהודים מרחבי העולם . . 2 יוסף יקותיאלי טען כי אר גּוּ ן המכבייה בא לסייע לספורטאים יהודים בתפוצות ובארץ . . 3 במכבייה מתחרים בענפי ספורט שונים : קפיצה לגובה , קפיצה לרוחק , שחייה , ריצה , ג ' ודו ועוד . . 4 במכבייה ה - 20 שנערכה ב - 2017 הוחלט על ה צּ מד וּ ת לתכנים ולסמלים הקשורים לירושלים , ולכן חלק מאירועי המכבייה הועברו מתל אביב לירושלים . . 1 ציינו את הבניין של כל אחד משמות הפעולה המודגשים . . 2 מיינו את שמות הפעולה המודגשים לפי הגזרה . ציינו את הגזרה של כל קבוצה . תרגיל 2 . 1 לפניכם ארבעה זוגות של שמות פעולה . בחרו בזוג שבו שמות הפעולה אינם מאותו בניין . א . בּקּשׁ ה , חמצון ב . נטיעה , שׂ רפה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית