תרגיל 1 חוקי תקינות הלשון אינם נהירים לחלק מהלומדים . כך כתבה אחת התלמידות בקבוצת הווטסאפ הכיתתית : אני ממש מ בֻּ ל בּ לת ! אני בחיים לא יצליח לזכור את כללי הדגש הקל , וגם באילו בניינים מופיע דגש חזק . נראה לי שיש לי בראש ערב וּ ב של כל החוקים ( פיעל , פועל והתפעל דגש בעה״פ חוק ברזל ?) כדאי שאחזור על כל החומר כדי לא להכ שׁ ל בבחינה הקרובה . איך כדאי ללמוד את הנושא ? . 1 צורתן של המילים המודגשות אינה תקינה . כתבו את הצורה התקינה של כל מילה מודגשת . . 2 בחרו מהקטע שתי צורות מודגשות והסבירו מדוע הן אינן תקינות . תרגיל 2 . 1 האקדמיה ללשון העברית נשאלת לעתים שאלות שונות . לפניכם שאלה בנושא תקינות לשונית . בשיר ילדים לחנוכה , מופיעה המילה מכרכר . " סביבוני עופרת בדיל מחולל הוא מרוב גיל מכרכר הוא בשמחה הוי מה טוב בחנוכה" ( " פלא פלאים " , מילים ולחן : מתתיהו שלם ) איני מצליח להבין כיצד הוגים את הפועל מכרכר . אני שר מכר כּ ר , ואילו בני הקטן שר מ כּ ר כּ ר . מי מאתנו צודק ? א . בחרו בצורת ההגייה התקינה : מכר כּ ר / מ כּ ר כּ ר ב . הסבירו את ההגייה התקינה במונחים לשוניים . . 2 באחד מבתי הספר הו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית