תרגיל 1 . 1 לפניכם שני פעלים , ובהם מודגשות ת . ציינו את תפקיד ה - ת בכל אחד מן הפעלים : ת שורשית או ת מוספית . תּ גמ ֹלנה תֻּ גמל תּ ם . 2 לפניכם רשימת פעלים ושמות פעולה . הרה וּ ר הב דּ לה מהבהב התה דּ ר וּ ת ה בּ לע וּ ת הד גּשׁ יהדהד הז דּ עזע וּ ת א . הקיפו את המילים שיש בהן ה שורשית . ב . מיינו את המילים לארבע קבוצות לפי הבניין . ציינו את הבניין של כל קבוצה . תרגיל 2 לפניכם משפטים , ובהם מילים מודגשות . א . ציינו את המשקל של כל מילה מודגשת ואת משמעות המשקל . ב . ציינו את השורש של כל מילה מודגשת . ג . צרו מהשורש של המילה המודגשת שם פועל ( בבניין לבחירתכם ) . . 1 לתיש יש זקנקןלבן . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 2 נאמר על הנער הצעיר שהוא דּ ק דּ קן . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 3 השימוש בּ טפטפת חסך מים . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 4 האביב הוא תקופה של לבל וּ ב . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 5 התרופה עלולה לגרום לט שׁ ט וּשׁ . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית