תרגיל 1 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים מגזרת המרובעים . ציינו את השורש , את הבניין , את הגוף ואת הזמן / הדרך של כל אחד מהפעלים המודגשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית