תרגיל 2 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים מגזרת השלמים ומגזרת המרובעים . ציינו את הגזרה , את השורש ואת הבניין של כל פועל מודגש . תרגיל 3 . 1 לפניכם משפט , ובו פעלים מודגשים . ימי העיון לקהל הרחב מענינים וּ מסקרנים אנשים רבים , והם מח פּשׂ ים מקומות נוספים שׁמּ אפ שׁ רים את הרחבת הידע . א . ציינו שלושה פרטים דקדוקיים המשותפים לכל הפעלים המודגשים . בחרו את הפרטים מתוך הרשימה : גזרה , שורש , בניין , גוף וזמן . פרטו . ב . איזו מילה מודגשת הייתם משמיטים כדי שכל המילים המודגשות יהיו בעלות ארבעה פריטים דקדוקיים זהים ? נמקו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית