תרגיל 1 לפניכם משפטים בנושאים שונים . בכל זוג בחרו את הפועל שניקודו מעיד על הגייה תקינה ונמקו את בחירתכם . . 1 הכנס תּ י / הכנס תּ י את החלב למקרר . . 2 הקשרים הללו לא י פּ רמ וּ / יפרמ וּ . . 3 המוכר הבטיח ללקוח : " אניית קּ ן / ֲ את קּ ןאת המכשיר עד מחר " . . 4 האם זכר תּ ם / זכר תּ ם להזיז את מחוגי השעון ? . 5 התיקים יבדק וּ / י בּ דק וּ לפני העלייה למטוס . . 6 האם לכד תּ ן / לכד תּ ןאת העכבר ? . 7 מדוע לא יכל תּ / יכ ֹל תּ להגיע אל הפגישה בזמן שׁנּ ק בּ ע / שׁנּ קבע מראש ? תרגיל 2 לפניכם שלטים שנתלו במקומות שונים ברחבי הארץ . בחלק מהשלטים ישנם פעלים שצורתם אינה תקינה . . 1 שׁבּ ר תּ – שילמת . . 2 ברשת המרכולים שלנו תוכלו לצ בֹּ ר נקודות ולז כּוֹ ת בפרסים ובהנחות ! . 3 רוכבים יקרים , עליכם לר כּ ב במסלול המיועד לרוכבי אופניים בלבד . . 4 הפירות הכ תּ ימ וּ את הבגד ? אל דאגה ! יש לנו מסיר כתמים מנצח ! . 5 סובלים משרירים מכ ֻוּ צים ? מרחו את משחת הפלאים שתקל על הכאבים . סמנו את הצורות המודגשות שצורתם אינה תקינה . הסבירו מדוע כל אחת מהצורות אינה תקינה וציינו את הצורות התקינות . תרגיל 3 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית