תרגיל 1 . 1 לפניכם רשימת מילים : ה דּ בר וּ ת , י דּבּ ר וּ , דּבּ רן , תּ ד ֻ בּ ר , דּבּ רת , הד בּ רה , דּבּ ר וּ , דּוֹ ברת . א . העתיקו מהרשימה פועל בציווי וציינו את הבניין שלו . ב . העתיקו מהרשימה שני פעלים בזמן עתיד וציינו את הבניין של כל פועל . ג . העתיקו מהרשימה שני שמות פעולה וציינו את הבניין של כל שם . ד . העתיקו מהרשימה שני שמות ֿ , שאינם שמות פעולה או צורות בינוני , ממשקלים שונים וציינו את משמעות המשקלים . ה . העתיקו מהרשימה צורת בינוני וחברו שני משפטים : משפט אחד שבו התפקיד של צורת הבינוני יהיה פועל , ומשפט שני שבו התפקיד של צורת הבינוני יהיה שם עצם . . 2 לפניכם צירופים ומשפטים , ובהם שמות ופעלים מודגשים המתחילים ב - מ . . 1 מזלף להשקיית צמחים . 2 האמן מל טּשׁ את הפסל . . 3 מסר וּ את המכתב למנהל . . 4 מרחנו מ שׁ חה על הפצע . . 5 מסעדה כפרית . 6 מ תּ נ וּ את תגובותיכם ! א . מיינו את המילים המודגשות בטבלה שלפניכם . ב . העתיקו מהמשפטים שם ממשקל מקטל ושם ממשקל מקטלה . ציינו את השורש ואת משמעות המשקל של כל אחד מהם . ג . העתיקו מהמשפטים את הפעלים וציינו את הזמן / הדרך ואת הבניי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית