. 2 א . שעוני המקולקל מת ֻ קּ ן אצל מתקן השעונים . ב . הוא מת קּ ן אותו ברגעים אלה ממש . . 3 א . אחרי החג הפארקים נותרו מט ֻנּ פים . ב . הריבה וממרח השוקולד מט נּ פים את בגדי הילדים . ג . הכלבים משחקים בבוץ וּ מ טּנּ פים . תרגיל 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית