תרגיל 1 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים בבניין הופעל . ציינו את השורש , את הגוף ואת הזמן / הדרך של כל אחד מהפעלים המודגשים . תרגיל 2 קראו את הקטע שלפניכם וענו על השאלות שאחריו . בשיעור ביולוגיה צפינו בסרטון על הנמלים האדומות . בסרטון מופיעה שיירה של נמלים שרוצות לעבור מענף לענף , אולם בין הענפים מפרידים כמה סנטימטרים . הנמלים אינן יודעות כיצד יוכלו לה שׁ לים את מסלולן . החיבור החסר בין הענפים ֻ החלף בגופן של הנמלים החרוצות , שאפשרו לחברותיהן לעבור עליהן , וכך ֻשׁ ה לם המעבר בין הענפים . הסרטון ֻ הסרט בטבע , ללא התערבות אנושית , והוא מד גּ ים היטב מהי ערבות הדדית . . 1 מיינו את הפעלים לשתי קבוצות : קבוצה אחת עם משמעות פעילה וקבוצה אחת עם משמעות סבילה . לצד כל פועל ציינו את השורש שלו . . 2 מה מאפיין את הפעלים הפעילים ? מה מאפיין את הפעלים הסבילים ? תרגיל 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית