תרגיל 1 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים בבניין הפעיל . ציינו את השורש , את הגוף ואת הזמן / הדרך של כל אחד מהפעלים המודגשים . תרגיל 2 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים בבניין הפעיל . קראו את המשפטים וענו על השאלות שאחרי כל משפט . . 1 הילדה הד בּ יקה מדבקות צבעוניות במחברת . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . הטו את הפועל המודגש בדרך הציווי בגוף נוכחת . . 2 נפקיד כסף בחשבון הבנק . א . מהו הזמן / הדרך של הפועל המודגש ? ב . כתבו את שם הפועל של הפועל המודגש . . 3 לאחר השיחה עם המחנכת התלמיד הפסיק לאחר לשיעורים . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . הטו את הפועל המודגש בזמן עתיד בגוף נוכחות . . 4 דפנה ומיכל , האם הזמנ תּ ןאת ערן למסיבה ? א . מהו הגוף של הפועל המודגש ? ב . הטו את הפועל המודגש בזמן עבר בגוף מדברים . . 5 התלמידים במגמת התיאטרון ימחיז וּ בשנה הבאה את המחזה " המלט " . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . הטו את הפועל המודגש בזמן עבר בגוף נוכחים . . 6 אם תּ תמיד וּ באימונים , תוכלו לנצח בתחרות הריצה . א . מהו הגוף של הפועל המודגש ? ב . הטו את הפועל המודגש בזמן הווה בגוף נסתרים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית