תרגיל 1 . 1 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים בבניין קל . ציינו את השורש , את הגוף ואת הזמן / הדרך של כל אחד מהפעלים המודגשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית