תרגיל 1 לפניכם ארבעה משפטים , ובכל אחד מהם מודגשות שתי מילים . . 1 אמש הרגשתי כמו בסרט בּלּשׁ י שבו בּלּשׁ י משטרה בלבוש אזרחי פשטו על מבנה בשכונתי . . 2 סבתי אומרת : " בּ יתי הוא מבצרי , ובו הכי נעים לי , גם כי מדי יום אני מכינה לנכדיי אוכל בּ יתי וטעים " . . 3 נראה כי גּנּ ן של האחיות מושקע ומטופח , כי הן מעסיקות גּנּ ן שיטפח ערוגות נוי . . 4 מאצ ' ו פיצ ' ו שבפרו , אתר פּ לאי בעל מבנים פולחניים עתיקים , הוא אחד מ פּ לאי תבל החדשים . . 1 ציינו שלוש מילים מודגשות שיש בהן צורן גזירה במשמעות שם תואר . . 2 ציינו את סוג הצורן המשותף למילים בּלּשׁ י ו - פּ לאי ואת משמעות הצורן . . 3 ציינו שתי מילים מודגשות שיש בהן צורן נטייה במשמעות שייכות . . 4 את המילה ספריה ( ללא ניקוד ) אפשר לנתח כמילה עם צורן גזירה וכמילה עם צורן נטייה . א . חברו שני משפטים משלכם , שבכל אחד מהם משמעות אחרת של המילה ספריה . ב . ציינו את סוג הצורן של המילה ספריה בכל משפט שכתבתם ואת משמעותו . תרגיל 2 . 1 לפניכם משפט : מאמנת קבוצת הנערות צירפה לאימון כדורסלנית מיומנת ומרשימה . העתיקו מן המשפט שלושה שמות המדגימים שלושה צור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית