תרגיל : 1 שמות התנועות . 1 לפניכם השיר " קן ציפור " מאת חיים נחמן ביאליק . ציינו את שמות התנועות המופיעות בכל מילה ממילות השיר . קן צ פּוֹ ר חיים נחמן ביאליק קן ל צּפּוֹ ר בּ ין העצים ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית