הכנה למסע ערכו סקר קצר על כמות ' בעלי התשובה ' בסביבת מגוריכם : כמה מתפללים יש בבית הכנסת שבו אתם נוהגים להתפלל ? כמה מתוכם הם להערכתך ' בעלי תשובה ' ? האם כללת גם את עצמך ברשימת ' בעלי התשובה ' ? הסבירו לעצמכם : מי מוגדר בעיניכם כ ' בעל תשובה ' , מהו המדד שלכם להגדיר אנשים מסוימים כ ' בעלי תשובה' ואנשים אחרים לא . הביאו את התשובות עמכם לשיעור התניא הקרוב . יוצאים לדרך בשיעורים הקרובים נברר את מושג החזרה בתשובה על פי החסידות . - מי צריך לחזור בתשובה ? - על מה יש לעשות תשובה ? - איך חוזרים בתשובה ? מהו התהליך ? - והכי חשוב - האם החזרה בתשובה קשורה גם אליי ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק