הכנה הכנה למסע למסע במשימה זו נערוך מחקר קטן על תורת החסידות . לוח היום יום הוא הספר הראשון של הרבי שיצא לאור בדפוס . בספר זה מסודרים פתגמים חסידיים מתורת החסידות ודרכי החסידים לפי ימות השנה . את הפתגמים ליקט וערך הרבי על פי הוראתו של הרבי הריי " צ . קראו את הפתגם לתאריך י " ז בכסלו , וענו על השאלה : מה גורמת תורת החסידות לאדם הלומד אותה ? שאלת בונוס : פתחו את לוח היום יום גם בתאריכים כ " ו בניסן , י " ט באייר וכתבו מעלות נוספות שיש בלימוד החסידות . תוכלו להיעזר במבוגר שלמד חסידות לשם הבנת הדברים . יוצאים לדרך ביחידה הקודמת למדנו שזמן התפילה הוא הזדמנות ושעת כושר לאדם להתחבר לקב " ה . אך כיצד יכולה להתרחש התחברות זו ? הרי הקב " ה איננו מוחשי , ומטבענו אנו נמשכים לדברים גשמיים . יש לכם שאלות נוספות בעניין זה ? רשמו אותן ונצא לדרך ... דרך דרך צלחה צלחה !!!!!! תמונת מסע  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק