הכנה למסע נסו למצוא בוקר ( רצוי בשבת ) שבו תוכלו להישאר בבית הכנסת לאחר התפילה , ולצפות במתפללים . העריכו : - כמה אנשים ונשים היו בבית הכנסת בשעת התפילה ? - כמה מהם נשארו גם לאחר תפילת הציבור והמשיכו להתפלל ביחידות ? - אם נשארו מתפללים , בחרו אחד מהם , ותארו את אופן תפילתו : האם הוא מתפלל בקול או בלחש ? האם מתוך הסידור או בעיניים עצומות ? עד כמה הוא שקוע בתפילתו ? - האם ידוע לכם כיצד נקראים בחסידות המתפללים המאריכים בתפילה ? יוצאים לדרך כאנשים מאמינים , אנו מקדישים לתפילה זמן מרכזי בסדר יומנו , ורואים בכך חשיבות רבה . אך יש אנשים שמהדרים עוד יותר ומתפללים בכוונה ובאריכות יתרה . ביחידה זו נברר מהי תפילה ; מה קורה לנשמה שלנו בעת התפילה ; ומדוע חשוב להתפלל ברצינות ובכובד ראש . אם יש לכם שאלות נוספות רשמו אותן , ונצא יחד למסע ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק