הכנה למסע כאשר אתם רואים איש או אישה מקבצים נדבות בקרן רחוב – אילו רגשות ומחשבות עולים בכם ? העלו אותם על הכתב והביאו עמכם לכיתה . יוצאים לדרך אם נתרגם את המילה ' צדקה ' לשפות אחרות נקבל : charity ( אנגלית ); ' charite ( צרפתית ); caridad ( ספרדית ) . מילים אלה משמעותן היא ' חסד ' . שפה חושפת תרבות והשקפות עולם , ונראה כי בתרבויות אחרות , מעשה הצדקה הוא מעשה שבו גומלים טוב לזולת מתוך נדיבות , לפנים משורת הדין . ואולם , בשפה העברית המילה ' צדקה ' באה מהמילה ' צדק ' - לפי מידת הדין . התורה מחייבת אותנו , מצד הדין , לתת צדקה כחלק מאורח חיינו היהודי . - האם נתינת צדקה היא זכות או חובה ? - מהם הסיבות והטעמים לנתינת הצדקה ? - מה מחדשת לנו החסידות על מצוות הצדקה ? ביחידה זו נלמד על משמעות מצוות הצדקה וננסה לענות על שאלות אלו ואחרות . דרך צלחה !!! תמונת מסע - חלקו את המילה ' צדקה ' לשתי מילים . - נסחו משפט על מהותה של הצדקה על פי חלוקה זו . הצדקה היא חלק מהותי מחייו של כל יהודי עובד ה ' . בכל בית ובכל בית כנסת מונחות קופות צדקה ואנו נוהגים לתת צדקה בכל הזדמנות – מדי יום , בערבי שבתות , מעשר מכ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק