הכנה למסע פנו לאדם בעל משפחה – אב או אם לכמה ילדים . בקשו ממנו לספר לכם על מריבה שהתרחשה בין הילדים וכיצד הוא הרגיש והגיב . כעת בקשו ממנו לספר לכם על מקרה של אהבה וקרבה בין הילדים - וכיצד הגיב והרגיש . כתבו בקצרה את הדברים והביאו אותם לשיעור . יוצאים לדרך בפרק ל " ב בתניא כותב אדמו " ר הזקן כי עם ישראל נקראים ' אחים ממש ' . בלימוד זה נבדוק - - מה קורה כשנוצר פירוד בין אחים ? מה מתרחש כאשר יש קרבה ואחדות ביניהם ? - מהו התפקיד שלנו ביצירת אחדות בעם ? אם יש לכם שאלות נוספות כתבו אותן , ונצא יחד למסע לחיפוש השלום . דרך דרך צלחה צלחה !!!!!! תמונת מסע צלמו או העתיקו את החלקים הללו במדויק , וגזרו אותם . עתה , נסו להכניס את כל הצורות הללו לתוך צורת הריבוע . ( הפתרון נמצא בעמוד הבא ) כל הצורות נכנסות יחד במדויק למסגרת הריבוע . חריגה בגודל או בצורה של אחת מהן תהפוך את המשימה לבלתי אפשרית . כל כלי צריך להיות בנוי ומותאם לתכולה המיועדת לו . זכוכית דקה מדי אינה מסוגלת להכיל מים רותחים - היא תתפוצץ ; אדם מבוגר אינו יכול ללבוש בגד המיועד לתינוק - הבגד ייקרע . בכל תחום הכלי צריך להתאים למה שהוא אמור ל...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק