הכנה למסע א . חשבו על מעשה טוב שעשיתם ביוזמתכם , מבלי שהתבקשתם . - מי רצה לעשות את המעשה ? - כיצד הרגשתם בעת העשייה ולאחריה ? ב . חשבו על מעשה טוב שעשיתם לאחר שהתבקשתם לעשותו , מבלי שחשבתם על כך לכתחילה . - מי רצה שתעשו את הדבר ? - כיצד הרגשתם בעת העשייה ולאחריה ? שתפו את חבריכם בשיעור התניא הקרוב . יוצאים לדרך התורה מצווה עלינו לאהוב ולירוא את הקב " ה : ' ואהבת את ה ' אלקיך ... ' ( גורותיב , ינ ) ' את ה ' אלקיך תירא ... ' ( גורותיב , יוד ) ביחידת לימוד זו נבדוק : - כיצד אפשר לצוות על מישהו להרגיש אהבה או פחד ? - ממה אנו צריכים לירוא ? - מדוע צריך ' להרגיש ' את הקב " ה ? האם לא מספיק ללמוד תורה ולקיים מצוות ? האם חשבתם פעם על שאלות אלו ? יחד , ננסה לענות עליהן במהלך הלימוד . דרך צלחה !!! תמונת מסע  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק