הכנה למסע גשו לאדם כלשהו ( איש או אישה ) שאתם מעריכים כאישיות תורנית וחסידית ושאלו אותו : מהם הדברים שחשוב לך לעשות בחיים ? מהו הדבר שלעולם לא תעשה ? כתבו את התשובות והביאו אותן לכיתה . יוצאים לדרך ביחידה זו נלמד על מצוות ועברות . נגלה כי כל מצוות ' עשה ' נכללות למעשה במצווה חשובה אחת - מצוות האמונה ; וכל מצוות ' לא - תעשה ' נכללות באיסור החמור של עבודה זרה . נברר : - כיצד קשורות מצוות עשה לאמונה בקב " ה ? - כיצד קשורה כל עברה , אפילו הקטנה ביותר , לאיסור עבודה זרה ? נסו לענות בעצמכם על שאלות אלה , ובהמשך הלימוד נרחיב את הידע בנושא . דרך צלחה !!! תמונת מסע מתן תורה - הצייר ברוך נחשון , חברון  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק