הכנה למסע ערכו סקר בקרב בני משפחה וחברים ושאלו אותם מהי לדעתם משמעות המושגים ' רשע וטוב לו ' ו ' רשע ורע לו ' . סכמו את ממצאי הסקר בטבלה : שם ( ניתן לענות בשם בדוי ) : משמעות המושג ' רשע וטוב לו ' : משמעות המושג ' רשע ורע לו ' : האם הנשאל למד תניא בעבר : הביאו את ממצאיכם לכיתה . יוצאים לדרך ביחידה הקודמת הגדרנו את שתי הדרגות בצדיקים – ' צדיק וטוב לו ' ו ' צדיק ורע לו ' . כמו שכותב אדמו " ר הזקן , ' זה לעומת זה עשה אלוקים ' , וכנגד שתי דרגות הצדיקים ישנן שתי דרגות רשעים : ' רשע וטוב לו ' ו ' רשע ורע לו ' . על פי הגדרת התניא , ' רשע ' הוא אדם שברגע מסוים נותן לרע לשלוט בו , והוא חוטא במחשבה או בדיבור או במעשה . למדנו של ' צדיק ורע לו ' יש מעט מאוד רע בתוכו , רע שכמעט ואינו מורגש ואי אפשר להבחין בו . לכן הוא צדיק – אף שיש בו רע , הוא כפוף לו ובטל בטוב שבו . ' צדיק וטוב לו ' הוא מי שהפך את כל הרע שבו לטוב , ויש בו רק טוב . על פי אותו קו מחשבה , ניתן לשער כי ' רשע וטוב לו ' הוא מי שבתוכו יש טוב אך הטוב כפוף לו – לרע שבתוכו שגובר בו לעתים קרובות או רחוקות , ואילו ' רשע ורע לו ' הוא מי שיש בו...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק